สมาชิกเข้าสู่ระบบ
 สมัครสมาชิก?
Username
Password
เก็บข้อมูล Login   
  ลืมรหัสผ่าน
Get the Flash Player to see this player.
 กองการสื่อสาร
หน้าแรก
ประวัติกองการสื่อสาร
ภารกิจ
โครงสร้าง
ผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
กระดานสนทนา

 ข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ
การขอขยายข่ายการสื่อสาร
การนำเข้าวิทยุสื่อสาร ปค.
การจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
ความถี่กรมการปกครอง
หนังสือสั่งการ
วิทยุที่ผ่านการทดสอบจาก กสทช.
สำนักงาน กสทช.

ศัพท์โทรคมนาคม 
งานรับ-ส่งข่าวสาร รายงานผล ว.16 เอกสาร ถึง สส. Radio Online e-mail Admin ออกจากระบบ

คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
แบบ ฉก.๙ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
แบบ ฉก.๘ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
เรื่องการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)ของหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับ ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่
หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการกำกับ ดูแลการใช้ความถี่วิทยุกลางสำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและประชาชน
อนุญาตให้ ปภ.ใช้เสาอากาศร่วมกับ ปค.
ดูทั้งหมด

 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้   [10 กรกฎาคม 2557]
 การซักซ้อมแนวทางการเสนอหนังสือราชการต่ออธิบดีกรมการปกครอง   [10 กรกฎาคม 2557]
 การใช้สัญลักษณ์ (Logo) แคมเปญ "มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้" เป็นสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน   [09 กรกฎาคม 2557]
 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๗   [30 มิถุนายน 2557]
 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายดอกมะลิ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๗   [26 มิถุนายน 2557]
 แนวทางกิจกรรมการดำเนินงานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป   [25 มิถุนายน 2557]
 การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)   [24 มิถุนายน 2557]
 รายงานผลการประชุมชี้แจงมอบนโยบายและแนวทางการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของพื้นที่ (แจ้งศูนย์สงขลาฯ)   [23 มิถุนายน 2557]
 การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและการชำระค่าเบี้ยประกันภัย   [23 มิถุนายน 2557]
 หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือก ขรก.เข้าอบรมหลักสูตรนายอำเภอ   [19 มิถุนายน 2557]
 ขอเชิญเสนอผลงานการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมฯ   [19 มิถุนายน 2557]
 ผลการคัดเลือก ขรก.ดำรงตำแหน่ง ผชช.ทส.   [16 มิถุนายน 2557]
 รับสมัครคัดเลือก ขรก.เข้าอบรมฯ   [16 มิถุนายน 2557]
 การสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง   [16 มิถุนายน 2557]
 การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗   [12 มิถุนายน 2557]
[ << ][ 1 ][ 2 ][3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ >> ]

เลขที่ข่าว ปฏิบัติ เรื่อง
ยังไม่มีข่าวส่งประจำวันนี้ครับ .....

 19/09/14มท. ประกาศคัดเลือก ผวจ. ผต.มท. และรองอธิบดี รายละเอียดที่ www.personnel.moi.go.th
 19/09/14ปค. ขอเชิญรับชมและรับฟังการถ่ายทอดการประชุม ปค. ครั้งที่ 9/2557 ทางเว็บไซต์ tv.dopa.go.th และทาง Trunk radio ในวันพุธที่ 24 ก.ย. 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.
 19/09/14ให้ จว.เร่งรัดส่งรายงานมาตรการสิ่งเสพติดที่มอมเมาเยาวชนเดือน ส.ค.57ในวันที่10ก.ย.57FAX023569559
 18/09/14น ปจ.ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Reportภายในเวลา15.30น.ของวันนี้ให้จงได้จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน กระบี่ ยโสธร สระบุรี
 18/09/1418/9/57/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวจ.เพชรบูรณ์เรื่องความคืบหน้าการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมและเชิญเที่ยวงานประเพณีอุ้มพระดำนำ้ฯ
 17/09/14แจ้ง หน.กง./ฝ./ง./ศูนย์ฯเขต1 ประชุมในวันที่ 18 ก.ย.57 เวลา10.00น. วังฯ
 17/09/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 15.00น.ของวันนี้ให้จงได้จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน อุตรดิตถ์ อุดรธานี พัทลุง
 16/09/1417/9/57/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวจ.นราธิวาสเรื่องความคืบหน้าการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมและเชิญเที่ยวงานของดีเมืองนราฯ
 15/09/14คกก.กำหนดวันสัมภาษณ์ นอภ.สูง เพิ่มเติม วันที่ 17 และ 19 ก.ย.2557 รายละเอียดที่ www.dopaperson.com
 15/09/1416/9/57 12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวจ.ชุมพร เรื่องความคืบหน้าการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมและเชิญชมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง
ดูทั้งหมด
ผู้อำนวยการกองว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์ พรตั้งจิตลิขิต

< กันยายน  2557>
อาพฤ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    


รับฟังประกาศข่าว

กระดานสนทนา

Network Moniter

KM กองการสื่อสาร

e-mail

ดาวน์โหลดเอกสาร

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทยติดต่อ : กองการสื่อสาร กรมการปกครอง(วังสวนสุนันทา) อาคารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300.Tel : 0-2241-5910 -9 Trunk : 3300,3000
   สป.มท.50735 - 45 Call Center 0-2222-8888
webmaster : choochai@comdopa.com