สมาชิกเข้าสู่ระบบ
 สมัครสมาชิก?
Username
Password
เก็บข้อมูล Login   
  ลืมรหัสผ่าน
 กองการสื่อสาร
หน้าแรก
ประวัติกองการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์กองการสื่อสาร
ภารกิจ
โครงสร้าง
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
กระดานสนทนา

 ข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ
การขอขยายข่ายการสื่อสาร
การนำเข้าวิทยุสื่อสาร ปค.
การจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
ความถี่กรมการปกครอง
หนังสือสั่งการ
วิทยุที่ผ่านการทดสอบจาก กสทช.
สำนักงาน กสทช.

ศัพท์โทรคมนาคม 
งานรับ-ส่งข่าวสาร รายงานผล ว.16 เอกสาร ถึง สส. DOPA Radio e-mail Admin ออกจากระบบ

มหาดไทยโมเดล

      ชุดเฉพาะกิจดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่22/2558 โดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจสอบและจัดระเบียบร้านจำหน่ายสุราในซอยมหาดไทย และย่านลาดพร้าว-วังหิน กทม. พบการกระทำผิดฝ่าฝืนกฎหมายและคำสั่ง หน.คสช.ฯ จำนวน 2 ร้าน ได้แก่ ร้านจัดไป by ห้องสมุด และร้าน 3 วัน 2 คืน จึงทำการจับกุมส่ง พงส. เพื่อดำเนินคดีและเสนอให้สั่งปิดเป็นเวลา 5 ปี ต่อไป

ติดตามรายละเอียดได้จาก "ข่าว3มิติ" ประจำวันที่ 5 ก.พ. 59

ตอนที่ 1 http://goo.gl/KiKCko

ตอนที่ 2 http://goo.gl/S3cKyr

ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการสื่อสารกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศกรมการปกครอง เรื่องบัตรประจำตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและบัตรประจำตัวเครื่องวิทยุคมนาคมประจำกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘
ผนวก แนบท้ายประกาศกรมการปกครอง เรื่องบัตรประจำตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและบัตรประจำตัวเครื่องวิทยุคมนาคมประจำกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘
คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
แบบ ฉก.๙ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
แบบ ฉก.๘ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
เรื่องการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)ของหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับ ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่
หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการกำกับ ดูแลการใช้ความถี่วิทยุกลางสำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและประชาชน
อนุญาตให้ ปภ.ใช้เสาอากาศร่วมกับ ปค.
ดูทั้งหมด

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการซื้อผ้าไหมให้แม่   [13 สิงหาคม 2558]
 แนวทางการเรียกเก็บเงินค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญฯ   [05 สิงหาคม 2558]
 โครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2559 - 2560   [05 สิงหาคม 2558]
 การประกาศรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)   [04 สิงหาคม 2558]
 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจดคำถามและตอบปัญหาในการปฏิบัติงานของกองการสื่อสาร   [04 สิงหาคม 2558]
 เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง   [23 กรกฎาคม 2558]
 โครงการ e-learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด   [23 กรกฎาคม 2558]
 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 2)   [23 กรกฎาคม 2558]
 ขอเชิญเสนอผลงานประกวดตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์   [23 กรกฎาคม 2558]
 ขอความร่วมมือประดับธงอักษรพระนามาภิไธย "มวก"   [20 กรกฎาคม 2558]
 สรุปประเด็นจากรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"   [15 กรกฎาคม 2558]
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมหาดไทยปันน้ำใจสู่เด็กนักเรียน   [15 กรกฎาคม 2558]
 ขอให้ประชาสัมพันธ์และชี้แจงจดหมายข่าวจาก อปค.   [13 กรกฎาคม 2558]
 รายงานการประชุม สส. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘   [08 กรกฎาคม 2558]
 การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของกรมการปกครอง โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   [08 กรกฎาคม 2558]
[ << ][ 1 ][ 2 ][3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ >> ]

เลขที่ข่าว ปฏิบัติ เรื่อง
ยังไม่มีข่าวส่งประจำวันนี้ครับ .....

ผู้อำนวยการกองนายสุวัฒน์ จันทร์สุข

< กุมภาพันธ์  2559>
อาพฤ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829     


รับฟังประกาศข่าว

กระดานสนทนา

Network Moniter

KM กองการสื่อสาร

e-mail

ดาวน์โหลดเอกสาร

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทยติดต่อ : กองการสื่อสาร กรมการปกครอง(วังสวนสุนันทา) อาคารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300.Tel : 0-2241-5910 -9 Trunk : 3300,3000
   สป.มท.50735 - 45 Call Center 0-2222-8888
webmaster : choochai@comdopa.com