สมาชิกเข้าสู่ระบบ
 สมัครสมาชิก?
Username
Password
เก็บข้อมูล Login   
  ลืมรหัสผ่าน
 กองการสื่อสาร
หน้าแรก
ประวัติกองการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์กองการสื่อสาร
ภารกิจ
โครงสร้าง
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
กระดานสนทนา

 ข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ
การขอขยายข่ายการสื่อสาร
การนำเข้าวิทยุสื่อสาร ปค.
การจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
ความถี่กรมการปกครอง
หนังสือสั่งการ
วิทยุที่ผ่านการทดสอบจาก กสทช.
สำนักงาน กสทช.

ศัพท์โทรคมนาคม 
งานรับ-ส่งข่าวสาร รายงานผล ว.16 เอกสาร ถึง สส. Radio Online e-mail Admin ออกจากระบบ

ถึง ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง (ชป.ปค.มท.)

"...ภารกิจเพื่อชาติบ้านเมืองกำลังไปด้วยดีครับ ขอบคุณพี่น้องทีมงานและพันธมิตรทุกท่าน ที่เหนื่อยยากกันมา ทุกๆครั้งต้องเผชิญความเสี่ยงและแรงเสียดทานมากมาย แต่ขอให้ทุกท่านจงภาคภูมิใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิต ท่านได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างมากว่า จากการมุ่งมั่นทำงาน จากการสื่อสารไปยังประชาชนของสื่อมวลชนที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนทางสังคมสูง ประกอบกับการประสานงานไปยังภายนอกประเทศโดยผ่านกระทรวงการต่างประเทศ จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทยของเราหลุดพ้นจาก Tier3 ได้ในเร็วๆนี้ หลังจากวันนี้ พวกเราอาจต้องรับแรงกดดันจากกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ (ซึ่งเป็นผลประโยชน์บนความเสียหายของแผ่นดิน) แต่ขอให้พวกเราอย่าได้หวั่นไหว ..นักรบ ย่อมมีบาดแผล แต่ขอให้จงภาคภูมิใจเถิดว่า ท่านได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย ภายใต้พระบรมโพธิสมภารแห่ง องค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม การกระทำของท่านในครั้งนี้ ได้สนองคุณแผ่นดิน สนองคุณองค์พระราชาแล้ว เกิดมาไม่เสียชาติเกิดครับ..."

cr.ผอ.รณรงค์ ทิพย์ศิริ ผอ.ส่วนกำกับและตรวจสอบ กรมการปกครอง ในฐานะฝ่ายอำนวยการ ชป.ปค.มท.
(7 พ.ย. 2558)

คลิกชม #ปฏิบัติการไอยรา ปราบปรามและช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ จ.สุรินทร์

ตอนที่ 1 http://goo.gl/uRWq8e
ตอนที่ 2 http://goo.gl/6STFmK
ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการสื่อสารกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศกรมการปกครอง เรื่องบัตรประจำตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและบัตรประจำตัวเครื่องวิทยุคมนาคมประจำกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘
ผนวก แนบท้ายประกาศกรมการปกครอง เรื่องบัตรประจำตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและบัตรประจำตัวเครื่องวิทยุคมนาคมประจำกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘
คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
แบบ ฉก.๙ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
แบบ ฉก.๘ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
เรื่องการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)ของหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับ ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่
หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการกำกับ ดูแลการใช้ความถี่วิทยุกลางสำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและประชาชน
อนุญาตให้ ปภ.ใช้เสาอากาศร่วมกับ ปค.
ดูทั้งหมด

 ขอให้ประชาสัมพันธ์และชี้แจงจดหมายข่าวจาก อปค.   [13 กรกฎาคม 2558]
 รายงานการประชุม สส. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘   [08 กรกฎาคม 2558]
 การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของกรมการปกครอง โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   [08 กรกฎาคม 2558]
 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี ๒๕๕๘   [03 กรกฎาคม 2558]
 ขอเรียนเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘   [03 กรกฎาคม 2558]
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์   [02 กรกฎาคม 2558]
 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจดคำถามและตอบปัญหาในการปฏิบัติงานของกองการสื่อสาร   [01 กรกฎาคม 2558]
 การจัดทำคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารงานปกครอง "DOPA Handbook get ready to ASEAN" (ง.บค. เจ้าของเรื่อง)   [01 กรกฎาคม 2558]
 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ   [22 มิถุนายน 2558]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการบริจาคเงินเข้า "กองทุนสวัสดิการกรมการปกครอง"   [15 มิถุนายน 2558]
 การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการในความรับผิดชอบของ ปค.   [12 มิถุนายน 2558]
 ขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘   [09 มิถุนายน 2558]
 รายงานการจ่ายเงินปันผล แนบเรื่องการเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันฯ   [09 มิถุนายน 2558]
 การเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2558   [09 มิถุนายน 2558]
 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจดคำถามและตอบปัญหาในการปฏิบัติงานของกองการสื่อสาร   [04 มิถุนายน 2558]
[ << ][ 1 ][ 2 ][3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ >> ]

เลขที่ข่าว ปฏิบัติ เรื่อง
 มท 0311.1/12  ด่วนที่สุด  การรับมอบสิ่งของพระราชทาน ฯ

ผู้อำนวยการกองนายสุวัฒน์ จันทร์สุข

< พฤศจิกายน  2558>
อาพฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     


รับฟังประกาศข่าว

กระดานสนทนา

Network Moniter

KM กองการสื่อสาร

e-mail

ดาวน์โหลดเอกสาร

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทยติดต่อ : กองการสื่อสาร กรมการปกครอง(วังสวนสุนันทา) อาคารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300.Tel : 0-2241-5910 -9 Trunk : 3300,3000
   สป.มท.50735 - 45 Call Center 0-2222-8888
webmaster : choochai@comdopa.com