สมาชิกเข้าสู่ระบบ
 สมัครสมาชิก?
Username
Password
เก็บข้อมูล Login   
  ลืมรหัสผ่าน
Get the Flash Player to see this player.
 กองการสื่อสาร
หน้าแรก
ประวัติกองการสื่อสาร
ภารกิจ
โครงสร้าง
ผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
กระดานสนทนา

 ข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ
การขอขยายข่ายการสื่อสาร
การนำเข้าวิทยุสื่อสาร ปค.
การจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
ความถี่กรมการปกครอง
หนังสือสั่งการ
วิทยุที่ผ่านการทดสอบจาก กสทช.
สำนักงาน กสทช.

ศัพท์โทรคมนาคม 
งานรับ-ส่งข่าวสาร รายงานผล ว.16 เอกสาร ถึง สส. Radio Online e-mail Admin ออกจากระบบ

คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
แบบ ฉก.๙ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
แบบ ฉก.๘ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
เรื่องการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)ของหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับ ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่
หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการกำกับ ดูแลการใช้ความถี่วิทยุกลางสำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและประชาชน
อนุญาตให้ ปภ.ใช้เสาอากาศร่วมกับ ปค.
ดูทั้งหมด

 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจดคำถามและตอบปัญหาในการปฏิบัติงานของกองการสื่อสาร   [01 ตุลาคม 2557]
 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน ผอ.สส.   [30 กันยายน 2557]
 การกำหนดขั้นตอนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี   [26 กันยายน 2557]
 การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ รมช.มท. ปฏิบัติราชการแทน รมว.มท.   [26 กันยายน 2557]
 ขอเชิญประชุม ปค. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗   [23 กันยายน 2557]
 ข่าวที่เสนอทางหนังสือพิมพ์   [23 กันยายน 2557]
 ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗   [15 กันยายน 2557]
 สรุปผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗   [12 กันยายน 2557]
 แจ้งคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   [10 กันยายน 2557]
 โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง   [09 กันยายน 2557]
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุลสำหรับบุคลากร ปค. ส่วนกลางฯ   [04 กันยายน 2557]
 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปค. ประจำปี ๒๕๕๗   [04 กันยายน 2557]
 ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มท. ประจำปี ๒๕๕๗   [04 กันยายน 2557]
 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วันที่ ๑ ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   [29 สิงหาคม 2557]
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี   [28 สิงหาคม 2557]
[ << ][ 1 ][ 2 ][3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ >> ]

เลขที่ข่าว ปฏิบัติ เรื่อง
 มท 0304.1/ว 1132    ร่างแผนปฏิบัติรองรับภาวะฉุกเฉิน
 มท 0307.4/ว 17038  ด่วนที่สุด  แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงลอยกระทง

 29/10/14ปค. ขอให้รายงานข้อมูลจำนวนพื้นที่ของที่ดินภายในจังหวัด ภายใน 4 พ.ย. 57 ดูที่เว็บ ปค.
 29/10/14ปค.ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มท. ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 31 ต.ค. 57 เวลา 14.00 น. ณ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดย สล.ปค. ได้จัดเตรียมรถตู้ออกเดินทางจาก ปค. เวลา 13.00 น. การแต่ง
 29/10/14 29/10/57 FM91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวก.กปภ.เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าและก้าวต่อไปในปี 2558
 27/10/14กำหนดการประเมินสมรรถนะหลักฯของสำนักงาน ก.พ.(เฉพาะผู้ที่ไม่เคยสอบ)ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 รายละเอียดที่ person.dopa.go.th/web_dopaperson/
 27/10/14ปค.ขอเชิญรับชมและรับฟังการถ่ายทอดการประชุม ปค.ครั้งที่10/2557 ทางเวปไซต์ tv.dopa.go.th และทาง Trunk radio ในวันศุกร์ที่ 31 ต.ค.2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.
 27/10/14ปค.ขอแจ้งเลื่อนการประชุม ปค.ครั้งที่ 10/2557 จากวันพฤหัสบดีที่ 30 ต.ค.2557 เป็นวันศุกร์ที่ 31 ต.ค.2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ปค.ชั้น 2 ตึก ปค.
 27/10/1427/10/57 FM91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง รอง อยธ.(โอฬาร)เรื่องก้าวต่อไปของกรมโยธาฯในการขับเคลื่อนงาน งปม.2557
 26/10/14ปค.กำชับการป้องกันการทุจริตตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย(ไร่ละ๑,๐๐๐ บาท)ดูที่เวป ปค.
 24/10/14มท.แจ้งข้อแนะนำในการตรวจสอบและรับรองสิทธิตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยดูรายละเอียดที่www.dopa.go.th หัวข้อ หนังสือสั่งการ
 24/10/14วปค.จะดำเนินการโครงการปกป้องสถาบันและกิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท(หลักสูตรปลัดอำเภอ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กรุณาส่งรายชื่อให้ วปค.ภายในวันที่ 31 ต.ค.57 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.iadopa.org
ดูทั้งหมด
ผู้อำนวยการกอง-- ว่าง --

< ตุลาคม  2557>
อาพฤ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


รับฟังประกาศข่าว

กระดานสนทนา

Network Moniter

KM กองการสื่อสาร

e-mail

ดาวน์โหลดเอกสาร

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทยติดต่อ : กองการสื่อสาร กรมการปกครอง(วังสวนสุนันทา) อาคารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300.Tel : 0-2241-5910 -9 Trunk : 3300,3000
   สป.มท.50735 - 45 Call Center 0-2222-8888
webmaster : choochai@comdopa.com