สมาชิกเข้าสู่ระบบ
 สมัครสมาชิก?
Username
Password
เก็บข้อมูล Login   
  ลืมรหัสผ่าน
Get the Flash Player to see this player.
 กองการสื่อสาร
หน้าแรก
ประวัติกองการสื่อสาร
ภารกิจ
โครงสร้าง
ผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
กระดานสนทนา

 ข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ
การขอขยายข่ายการสื่อสาร
การนำเข้าวิทยุสื่อสาร ปค.
การจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
ความถี่กรมการปกครอง
หนังสือสั่งการ
วิทยุที่ผ่านการทดสอบจาก กสทช.
สำนักงาน กสทช.

ศัพท์โทรคมนาคม 
งานรับ-ส่งข่าวสาร รายงานผล ว.16 เอกสาร ถึง สส. Radio Online e-mail Admin ออกจากระบบ

คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
แบบ ฉก.๙ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
แบบ ฉก.๘ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
เรื่องการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)ของหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับ ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่
หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการกำกับ ดูแลการใช้ความถี่วิทยุกลางสำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและประชาชน
อนุญาตให้ ปภ.ใช้เสาอากาศร่วมกับ ปค.
ดูทั้งหมด

 ขอเชิญประชุม ปค. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗   [23 กันยายน 2557]
 ข่าวที่เสนอทางหนังสือพิมพ์   [23 กันยายน 2557]
 ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗   [15 กันยายน 2557]
 สรุปผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗   [12 กันยายน 2557]
 แจ้งคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   [10 กันยายน 2557]
 โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง   [09 กันยายน 2557]
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุลสำหรับบุคลากร ปค. ส่วนกลางฯ   [04 กันยายน 2557]
 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปค. ประจำปี ๒๕๕๗   [04 กันยายน 2557]
 ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มท. ประจำปี ๒๕๕๗   [04 กันยายน 2557]
 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วันที่ ๑ ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   [29 สิงหาคม 2557]
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี   [28 สิงหาคม 2557]
 ข้อสั่งการในที่ประชุม ปค. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗   [28 สิงหาคม 2557]
 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗   [28 สิงหาคม 2557]
 ขอส่งกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า   [28 สิงหาคม 2557]
 สรุปประเด็นจากรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"   [26 สิงหาคม 2557]
[ << ][ 1 ][ 2 ][3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ >> ]

เลขที่ข่าว ปฏิบัติ เรื่อง
ยังไม่มีข่าวส่งประจำวันนี้ครับ .....

 22/10/1422/10/57/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง ผวก.กฟภ.เรื่องรถโดยสารไฟฟ้าไร้มลพิษ
 21/10/14ปค.เปลี่ยนการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย สัปดาห์นี้จากวันศุกร์ เป็นวันพุธที่ ๒๒ ต.ค.๕๗ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. ว.จะตามมา
 20/10/14เรียน ปจ. ให้จังหวัดยืนยันรายงานผล E-Report ภายในเวลา 16.00 น. ของวันนี้ให้จงได้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ยืนยัน วันที่ 7 ต.ค. 57 เลย วันที่ 8 ต.ค. 57 ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 9 ต.ค. 57 ตราด วันที่ 10 ต.ค. 57
 20/10/1420/10/57/12.05น.FM91 มท.ชวนรู้เชิญรับฟัง อปค.เรื่องก้าวต่อไปของ ปค.ในการขับเคลื่อนงานปี งปม.2558
 17/10/14 ปค.แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอง.ผจว.รายละเอียดที่ person.dopa.go.th/web_dopaperson/
 17/10/14ปค.มี นส.ด่วนที่สุด แจ้ง จ.ให้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยทุกวันศุกร์ โดยครั้งแรกให้รายงานวันจันทร์ ที่ 20 ต.ค.57 ดูที่ www.dopa.go.th
 16/10/14มท.มี นส.ด่วนที่สุดแจ้ง จ.อ.สนับสนุนมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ดูที่ www.dopa.go.th (กรณีแรกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ต.ค.57)
 16/10/14ขอให้ส่งรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมสิ่งเสพติดที่มอมเมาเยาวชนโดยด่วน
 14/10/14ปค. ประกาศสอบ รอง.ผวจ.รายละเอียดที่ www.person.dopa.go.th/web_dopaperson/
 14/10/14เชิญประชุม ปค. ครั้งที่ 10/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ต.ค. 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ปค. ชั้น 2 ตึก ปค. หากสำนัก/กอง มีเรื่องจะนำเข้าระเบียบวาระขอให้ส่ง สล.ปค. ภายในวันที่ 24 ต.ค. 2557 ก่อนเวลา
ดูทั้งหมด
ผู้อำนวยการกอง-- ว่าง --

< ตุลาคม  2557>
อาพฤ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


รับฟังประกาศข่าว

กระดานสนทนา

Network Moniter

KM กองการสื่อสาร

e-mail

ดาวน์โหลดเอกสาร

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทยติดต่อ : กองการสื่อสาร กรมการปกครอง(วังสวนสุนันทา) อาคารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300.Tel : 0-2241-5910 -9 Trunk : 3300,3000
   สป.มท.50735 - 45 Call Center 0-2222-8888
webmaster : choochai@comdopa.com