สมาชิกเข้าสู่ระบบ
 สมัครสมาชิก?
Username
Password
เก็บข้อมูล Login   
  ลืมรหัสผ่าน


ผู้ฟังปัจจุบัน: คน

 กองการสื่อสาร
หน้าแรก
ประวัติกองการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์กองการสื่อสาร
ภารกิจ
โครงสร้าง
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
กระดานสนทนา

 ข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ
การขอขยายข่ายการสื่อสาร
การนำเข้าวิทยุสื่อสาร ปค.
การจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
ความถี่กรมการปกครอง
หนังสือสั่งการ
วิทยุที่ผ่านการทดสอบจาก กสทช.
สำนักงาน กสทช.

ศัพท์โทรคมนาคม 
งานรับ-ส่งข่าวสาร รายงานผล ว.16 เอกสาร ถึง สส. Radio Online e-mail Admin ออกจากระบบ
-->ผู้อำนวยการกองการสื่อสาร มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการ สส. ภาพบรรยากาศการประชุมกองการสื่อสาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกรมการปกครอง ๒ ชั้น ๕กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ผู้อำนวยการกองการสื่อสารและคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจราชการที่
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๙ (สงขลา) และมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ศสส.ปค.เขต ๙ (สงขลา) และตรวจติดตามงาน cctv และวิทยุสื่อสาร. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการกองการสื่อสาร พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจราชการที่ ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑๓ (ยะลา) และมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ศสส.ปค.เขต ๑๓ (ยะลา) พร้อมได้ปลูกต้นไม้ ไว้เป็นที่ระลึก
ภารกิจสนับสนุนการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร นายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันเสาร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต โดยมีท่านรองอธิบดีกรมการปกครอง ประดิษฐ์ ยมานันท์ ตรวจเยี่ยมการทำงานของทีมงานกองการสื่อสาร กรมการปกครอง ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑๒ (สกลนคร) ได้ร่วมกับคณะของท่านปลัดจังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมส่วนราชการประจำจังหวัด และสนับสนุนเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดตั้งประจำที่ จำนวน ๒ เครื่อง และชนิดมือถือ จำนวน ๕ เครื่อง ให้กับกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร(งานกาชาด)

คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
แบบ ฉก.๙ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
แบบ ฉก.๘ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
เรื่องการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)ของหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับ ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่
หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการกำกับ ดูแลการใช้ความถี่วิทยุกลางสำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและประชาชน
อนุญาตให้ ปภ.ใช้เสาอากาศร่วมกับ ปค.
ดูทั้งหมด

 การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง ตามโครงการ "เยาวชนแถวหน้า ครั้งที่ ๑"   [03 มีนาคม 2558]
 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจดคำถามและตอบปัญหาในการปฏิบัติงานของกองการสื่อสาร   [27 กุมภาพันธ์ 2558]
 เชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือเพื่อเข้าร่วมโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘   [27 กุมภาพันธ์ 2558]
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวและจัดหาวัสดุครุภัณฑ์การศึกษาให้เด็กพิการ   [27 กุมภาพันธ์ 2558]
 การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ   [27 กุมภาพันธ์ 2558]
 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ   [23 กุมภาพันธ์ 2558]
 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนวัฒนานคร จ.สระแก้ว   [16 กุมภาพันธ์ 2558]
 ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อที่ระลึก งานกาชาดประจำปี ๒๕๕๘   [12 กุมภาพันธ์ 2558]
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอง ๒ เมษายน ๒๕๕๘   [12 กุมภาพันธ์ 2558]
 แก้ไข รายชื่อผู้จดคำถาม เดือน ก.พ. 2558 ของ ศ.อบ. จำนวน 1 แผ่น   [04 กุมภาพันธ์ 2558]
 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนท่าแซะ - เนินสันติ จ.ชุมพร   [03 กุมภาพันธ์ 2558]
 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจดคำถามและตอบปัญหาในการปฏิบัติงานของกองการสื่อสาร   [03 กุมภาพันธ์ 2558]
 แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มฯ   [03 กุมภาพันธ์ 2558]
 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเกาะเต่า ผังเมืองรวมชุมชนพนม และผังเมืองรวมชุนชนย่านดินแดง - อิปัน - สินปุน จ.สุราษฎร์ธานี   [28 มกราคม 2558]
 แจ้งบัญชานายกรัฐมนตรี   [28 มกราคม 2558]
[ << ][ 1 ][ 2 ][3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ >> ]

เลขที่ข่าว ปฏิบัติ เรื่อง
ยังไม่มีข่าวส่งประจำวันนี้ครับ .....

 03/07/157/7/58 12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญฟังผวจ.อุทัยธานี เรื่องมาตรการป้องกันภัยแล้งและความพร้อมในการจัดกิจกรรมBike for Mom ปั่นเพื่อแม่
 03/07/156/7/58 12.05น.FM91มท.ชวนรุ้เชิญฟังผวจ.กำแพงเพชร เรื่องความพร้อมในการจัดกิจกรรมBike for Mom ปั่นเพื่อแม่&การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร
 03/07/15ศปก.ปค.ได้ตรวจสอบผลการรายงาน E-Report ประจำสัปดาห์(3กค.58เวลา13.00น.)ปรากฏว่ายังมี จว.ที่ไม่ได้รายงานดังนี้ 1.ขอนแก่น 2.นครปฐม 3.พัทลุง 4.แพร่ 5.ลำพูน 6.อุตรดิตถ์ 7.สมุทรปราการ 8.สมุทรสาคร 9.สระบุรี ข
 03/07/15 3/7/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญฟัง รองอปภ.(อนุสรณ์) เรื่องการบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง&การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม
 02/07/15ขอให้ ปจ. จจ. กำชับ จนท. ผู้รับผิดชอบ จัดส่งไฟล์บัญชีรายชื่อเกษตรกรที่เป็นหนี้นอกระบบ ที่มีความ จำเป็นเดือดร้อนเร่งด่วนให้ ปค.ภายใน 2 ก.ค.58 ก่อนเวลา 16.00น.
 01/07/152/7/58/12.05น.FM91มท.ชวนรู้เชิญฟังรองผวจ.สุรินทร์(ธัชชัยฯ) เรื่องความพร้อมในการจัดกิจกรรมBike for Mom ปั่นเพื่อแม่ &งานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี2558
 30/06/15ขอให้ จ.เร่งรัดส่งแบบรายงานเกษตรกรผู้เป็นหนี้นอก/ในระบบ รายงานบุคคลตามแบบที่กำหนด เป็นไฟล์ Exvel ส่งให้ ปค.ทาง d_thailand@outlook.co.th ภายในวันที่ 2 ก.ค. 58 ดูที่เว็ปกรม
 29/06/15ขอให้ จ.รายงานผลการดำเนินการควบคุมค่าเช่านาตาม นส.มท.ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว2808 ลว 20 พ.ค.58 ภายใน 30 มิ.ย.58 เวลา12.00น.
 29/06/15ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน สมาชิก อส. และลูกจ้างในสังกัดกรมการปกครอง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีจิตอาสา สมัครเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
 26/06/1529/6/5812.05น.FM.91มท.ชวนรู้เชิญฟัง รองอสถ.(ชาญชนะ) เรื่องสถ.เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการใช้จ่าย งบประมาณท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชาติ
ดูทั้งหมด
ผู้อำนวยการกองนายสุวัฒน์ จันทร์สุข

< กรกฎาคม  2558>
อาพฤ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


รับฟังประกาศข่าว

กระดานสนทนา

Network Moniter

KM กองการสื่อสาร

e-mail

ดาวน์โหลดเอกสาร

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทยติดต่อ : กองการสื่อสาร กรมการปกครอง(วังสวนสุนันทา) อาคารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300.Tel : 0-2241-5910 -9 Trunk : 3300,3000
   สป.มท.50735 - 45 Call Center 0-2222-8888
webmaster : choochai@comdopa.com